Trappen motiveringssenter

Vi bruker idretten som brobygger på vei tilbake til samfunnet, ved å synliggjøre rusmisbrukeren som en ressurs for seg selv og deres lokal nettverk.

Informasjon om Trappen


På Trappen motiveringssenter kan vi være behjelpelige med oppstart i ettervernsgrupper, selvhjelpsgrupper, NA, Lisa gruppen, hobbygrupper, aktivitetsgrupper og musikkgrupper.

Noen av våre målsetninger for elevene er:

MESTRING AV RUSPROBLEMER
MESTRING AV DAGLIGLIVETS UTFORDRINGER
RUSFRITT NETTVERK
FRITIDSAKTIVITETER
YRKESRETTET AKTIVITET

Vi har mange varierte treningstilbud og legger opp aktiviteter etter hver enkelt elev sine ønsker og interesser. Vi har blant annet avtale med Elixia treningssenter på Laksevåg og Bergen styrkeløftklubb i Fyllingsdalen. Trappen har også fått en fiskeskøyte som blir en del av aktivitetene. Utover dette har vi muligheter for aktiviteter som svømming i ADO Arena, slalåm, turer, padling i kano, klatring, dykking. Vi arrangerer fotballturnering i helger i samarbeid med andre, helgeturer som for eksempel hyttetur til Kvamskogen, telttur i fjellet og rafteturer til Voss.

Trappen har treningskontakter som har fullført treningskontaktkurs gjennom Hordaland idrettskrets som er med elevene på alle aktivitetene.

Vi er tilgjengelige på Trappen sine lokaler alle hverdager fra kl. 09.00 til 15.00. Vi har også tilbud om aktiviteter enkelte kvelder og helger.

Hva vi gjør


Trappen motiveringssenter er en frivillig organisasjon for rusavhengige som har vært i behandling eller fengsel, og som må følges opp samme dag de er tilbake i Bergen. Vi kan tilby elevene et individuelt tilrettelagt kurs som varer i 3 mnd. Ved behov kan kurset fornyes med 3 mnd. av gangen.
På Trappen blir elevene fulgt opp med tanke på å arbeide seg ”tilbake til livet”.  Vi har unike muligheter til å lage individuelt tilpassede tiltak og aktiviteter tilpasset elevens ønsker og behov.
Vi kan tilby ulik form for arbeidstrening som f. eks rehabilitering av hus, arbeid i maritimt miljø og diverse arbeidsoppgaver fra oppdragsgivere Trappen har et samarbeid med.
Vi gir hjelp til praktiske formål som skole og arbeidstrening. Vi kan også være behjelpelige med å finne relevante kurs for elevene, dataopplæring, trening av sosiale ferdigheter og motiveringssamtaler. Vi driver også med tilrettelegging og oppfølging av fritidsaktiviteter og yrkesrettet aktivitet.
Trappen Motiveringssenter er hovedkoordinator for Idrett Mot Rus i Hordaland. Både vi og elevene vil derfor bruke mye tid på å planlegge og gjennomføre ulike arrangementer. Vi mener at fysisk aktivitet i stor grad henger sammen med psykiske velvære, idrett lager en god sosial møteplass.

Menneskene


Tor lite

Tor Blaha
Prosjektleder

rune

Rune Skår
Frivillig på Trappen

Trudi Jermine Schrøder
Treningskontakt

Monica Folkestad
Daglig leder

marco-web

Marco I. Jansen
PT utdannet / frivillig på Trappen

inga

Inga-Alice Næss Blaha
Pårørende Koordinator

Martine-

Martine Short
Fag konsulent

tim lite

Tim Herland
Aktivitetsmotivator

lena 1

Lena V.Sælen 
Treningsleder

Elevuttalelsene våre


Se våre videoer


Trappen lurt av den hemmelige millionæren fra TVN 4.okt. 2012

Musikk video for Trappen Motiveringssenter, som er sunget og laget tekst av Morten Sommerbakk, sounden fra 4sound i Bergen og produsert av VPB – Trellevik og Co. Kjempe takk for at den ble til.

Velkommen til oss

Kontakt oss

Trappen Motiveringssenter
Postadresse: Postboks 4148, 5835 Bergen
Besøkadresse: Holbergsallmenning 7a, 5005 Bergen

Tlf: 55 90 20 92 / 95232339
E-post: trappen@trappenmotivering.no

Vil du gi en gave til Trappen

Kontonummer: 3624.66.97269

Vipps: 11628