Trappen Motiveringssenter

Vi bruker idretten som brobygger på vei tilbake til samfunnet, ved å synliggjøre rusmiddelbrukeren som en ressurs for seg selv og deres lokalmiljø.
Støtt oss her

Noen av våre målsetninger for elevene er

Mestring av rusmiddelproblemer
Mestring av dagliglivets utfordringer
Etablere et rusfritt nettverk
Fritidsaktiviteter
Arbeidsrettet/Yrkesrettet aktivitet

Om oss

Trappen motiveringssenter er en frivillig, uavhengig og ideell organisasjon opprettet i 2004.

Vi gir aktivitetstilbud og arbeidstrening til personer med problemfylt forhold til bruk av rusmidler. Trappen motiveringssenter er også registrert som idrettslag, og er hovedkoordinator for Idrett Mot Rus i Bergen

Hva vi gjør

Essensen er å være et trygt mellomtrinn mellom rusbehandling eller fengselsopphold og recovery fra rusproblematikk og kriminalitet.

Tilbudet er innrettet mot å forhindre tilbakefall til rusmiddelbruk og kriminalitet, og bistå elevene med rusmestring, annen symptommestring og livsmestring.

Trappen motiveringssenter har en recoveryorientert tilnærming i arbeidet. Med fokus på elevenes ressurser, mål, og hva de ønsker å få ut av tiden ved Trappen motiveringssenter. I tillegg til hvilken bistand de ønsker for å komme seg videre.

Det overordnete formålet med tilbudet og arbeidet ved Trappen motiveringssenter er:

Besøk oss

Trappen Motiveringssenter

Holbergsallmenning 7a, 5005 Bergen