Gjeldende fra og med 24.06.20 – til og med 31.07.20
Aktivitetene er det Jørgen og Lena som er ansvarlig for. Ukeplanen gjelder så lenge begge er på jobb. Når Lena går på ferie, går noen av aktivitetene bort. Da vil det være et tilbud for dagen, ikke to.