Her er oppdatering for sommeren, Hovedsakelig blir Det Jørgen og Tor som er inntakt. Ta kontakt med Jørgen på 41313140 når det gjelder aktiviteter og Tor på 95232339 når det gjelder samtaler, møte eller oppfølging.