Terapeutisk Arbeidstrening


 

Prosjekt 1: Nordvik samfunnshus

Nordvik samfunnshus i Lysefjorden skal rehabiliteres, og er av hovedprosjektene til Trappen. Når huset er ferdig renovert skal det gis til barn og unge i Nordvik som klubb/ aktivitets hus. Vi håper at firmaer og næringsliv vil være med på å sponse med materiell o.l. da vi alle gjør dette frivillig for å gi elevene arbeidstrening.

Prosjekt 2: Leirdueklubb

Trappen er med Bergen Leirdue Klubb og Åsane Jeger- og Fisker Forening på å lage dommerhus. Vi er også med på andre oppryddingstiltak der. Dette er et flott tiltak til elevene som kan bidra med litt spenning i hverdagen, da de sammen med en av våre treningskontakter får mulighet til å trene med leirdueskyting.

Prosjekt 3: Rehabiliteringsprosjekter

I Bergen har vi avtaler med folk som trenger hjelp til opprydding, snekring, flikking og ulike rehabiliteringsprosjekter hvor stiller elevene opp med sine kunnskaper. Dersom noen i næringslivet har behov for hjelp av våre flinke elever til arbeid, kan en ta kontakt med Trappen Motiveringssenter.

Prosjekt 4: Roger Iversen

Vi samarbeider med Roger Iversen som er eier av en boligrekke på Nøstet og Nøsteboden, om å rehabilitere noen nykjøpte hus. Her venter tømrerarbeid på å bli utført. Vi skal blant annet reise anikvariske vegger innvendig. Arbeidet er underlagt byantikvaren i Bergen.

Prosjekt 5: Westeren Ridesenter

Westeren Ridesenter i Fyllingsdalen har Trappen’s elever Jobbet med en del små ting. I de to siste ukene har de bygget en binge til en ny hingst som kommer på plass mandag. Trappen’s elever vil forsatt bruke Westeren Ridesenter som en terapeutisk arbeidstrenings sted.

Prosjekt 6: Sammen-senteret

Trappen Motiveringssenter spilt en viktig rolle. Rusmiddelavhengige, som gjennom Trappen, prøver å finne veien bort fra rusen, har vært med å rehabilitere Sammen-senteret.
– Jeg har jobbet i hele sommer, flere timer i uken på Sammensenteret.
– Jeg har malt, snekret og svettet. Jeg ble rørt i dag under åpningen, sier Rune Phillips.

Prosjekt 7: Maritim

Trappen har fått skøyte i gave, og vil bruke denne som en motivasjon til sine elver. Båten har plass på Kystkultursenteret i Sandviken. Det skal arrangeres, båt turer, fisketurer, maritimt opplæring samt vedlikehold på båten. Elevene har også arbeidstrening på Kystkultursenteret, da Trappen er med i fellesskapet der.