Fysisk aktivitet

Trapping Motiveringssenter
Støtt oss her

Fysisk aktivitet

Det er godt dokumentert at regelmessig fysisk aktivitet har helsefremmende virkning. Fysisk aktivitet har positiv innvirkning på den fysiske og psykisk helse generelt, i tillegg til positiv effekt i forhold til rusmiddelavhengighet, og psykiske vansker som angst og depresjon.

Fysisk aktivitet kan bidra til økt symptommestring og livsmestring, og gi sosiale og relasjonelle gevinster. Trappen motiveringssenter tilbyr et omfattende og variert tilbud innen fysisk aktivitet; svømming, utholdenhetstrening som løping/jogging, turer, styrketrening og annen trening i helsestudio, crossfit, klatring og yoga.

Vi har tilbud 6 dager i uken, hele dagen. Det er også muligheter for trening på kveldstid, og i helger etter avtale. Utover det faste treningstilbudet har elever på trappen mulighet til å delta på en rekke andre arrangementer og aktiviteter, som eksempelvis ulike løp/maraton, fotballturnering, volleyballturnering, rafting, utendørsklatring, Idrett mot rus arrangementet m .m .

Utover arrangementer som er relatert til fysisk aktivitet kan elever delta på mer sosiale arrangementer som hyttetur, konserter m.m. . For oversikt over ukestilbudet innen fysisk aktivitet og arbeidstrening se her: (link til timeplanen)

Besøk oss

Trappen Motiveringssenter

Holbergsallmenning 7a, 5005 Bergen