Gjennomførte arbeidstreningsprosjekter

Noen av arbeidstreningsprosjektene vi har gjennomført i Trappen Motivering
Støtt oss her
Nordvik samfunnshus i Lysefjorden skal rehabiliteres, og er av hovedprosjektene til Trappen. Når huset er ferdig renovert skal det gis til barn og unge i Nordvik som klubb/ aktivitets hus. Vi håper at firmaer og næringsliv vil være med på å sponse med materiell o.l. da vi alle gjør dette frivillig for å gi elevene arbeidstrening.

I Bergen har vi avtaler med folk som trenger hjelp til opprydding, snekring, flikking og ulike rehabiliteringsprosjekter hvor stiller elevene opp med sine kunnskaper. Dersom noen i næringslivet har behov for hjelp av våre flinke elever til arbeid, kan en ta kontakt med Trappen Motiveringssenter.

Trappen er med Bergen Leirdue Klubb og Åsane Jeger- og Fisker Forening på å lage dommerhus. Vi er også med på andre oppryddingstiltak der. Dette er et flott tiltak til elevene som kan bidra med litt spenning i hverdagen, da de sammen med en av våre treningskontakter får mulighet til å trene med leirdueskyting.

Vi samarbeider med Roger Iversen som er eier av en boligrekke på Nøstet og Nøsteboden, om å rehabilitere noen nykjøpte hus. Her venter tømrerarbeid på å bli utført. Vi skal blant annet reise anikvariske vegger innvendig. Arbeidet er underlagt byantikvaren i Bergen.

Besøk oss

Trappen Motiveringssenter

Holbergsallmenning 7a, 5005 Bergen