Idrett mot rus

Idrett som brobygger på vei tilbake til samfunnet
Støtt oss her

Idrett mot rus

Idrett Mot Rus har som formål å bruke idretten som brobygger på vei tilbake til samfunnet, ved å synliggjøre den rusmiddelavhengige som en ressurs for seg selv, deres lokalmiljø og nettverk.

Trappen motiveringssenter er hovedkoordinator for Idrett mot rus i Bergen. Det arrangeres årlig en idrettsdag med sandvolleyballturnering. I tillegg er det månedlige arrangementer med fokus på fysisk aktivitet og sosialt fellesskap. Målgruppen for Idrett mot rus arrangementene er rusmiddelavhengige som befinner seg i en rusfri livsfase. Du kan lese mer om Idrett mot rus på Facebook og her kan du lese om tidligere arrangementer med Idrett mot rus.

Besøk oss

Trappen Motiveringssenter

Holbergsallmenning 7a, 5005 Bergen