Idrett mot rus

Idrett som brobygger på vei tilbake til samfunnet
Støtt oss her

Idrett mot rus

Idrett Mot Rus har som formål å bruke idretten som brobygger på vei tilbake til samfunnet, ved å synliggjøre den rusmiddelavhengige som en ressurs for seg selv, deres lokalmiljø og nettverk.

Trappen motiveringssenter er hovedkoordinator for Idrett mot rus i Bergen. Det arrangeres årlig en idrettsdag med sandvolleyballturnering. I tillegg er det månedlige arrangementer med fokus på fysisk aktivitet og sosialt fellesskap. Målgruppen for Idrett mot rus arrangementene er rusmiddelavhengige som befinner seg i en rusfri livsfase. Du kan lese mer om Idrett mot rus på Facebook.

Besøk oss

Trappen Motiveringssenter

Holbergsallmenning 7a, 5005 Bergen