Vi bruker idretten som brobygger på vei tilbake til samfunnet, ved å synliggjøre rusmisbrukeren som en ressurs for seg selv og deres lokal nettverk.

           

Tor Blaha                

Prosjektansv          

                    

       

Lena V.Sælen     Tone Løkaas Lunde

Trenings leder        Koordinator 

  

 

       

Rune Skår             Ove Ytredal

Frivillig                    ansvarlig      

                           Trappen Maritime

                          

      

Siri Regine Aimee       Tim Herland

Berteig-aktivitets      Aktivitets

koordinator                Motivator

 

 

Noen av våre målsetninger for elevene er:

 

·        Mestring av rusproblemer

    ·        Mestring av dagliglivets       

             utfordringer

     ·        Rusfritt nettverk

    ·        Fritidsaktiviteter

    ·        Yrkesrettet aktivitet

 

Work Shop:

 

Behovet for effektiv opplysninger om narkotika og alkohol, er større enn noen sinne. Vi tilbyr  Workshop til skoler om narkotika. Tidligere rusavhengige er med og gir informasjon om alkohol, og stoffers virkninger på sinn og kropp. Gjennom elevenes aktive deltakelse i Workshopen, får elevene mulighet for å få svar på sine spørsmål.

 

 

         Informasjon om Trappen


 

  • Trappen motiveringssenter er en frivillig organisasjon for rusavhengige som har vært i behandling eller fengsel, og som må følges opp samme dag de er tilbake i Bergen. Vi kan tilby elevene et individuelt tilrettelagt kurs som varer i 3 mnd. Ved behov kan kurset fornyes med 3 mnd. av gangen.

 

  • Trappen blir elevene fulgt opp med tanke på å arbeide seg ”tilbake til livet”.  Vi har unike muligheter til å lage individuelt tilpassede tiltak og aktiviteter tilpasset elevens ønsker og behov.

 

  • Vi kan tilby ulik form for arbeidstrening som f. eks rehabilitering av hus, arbeid i maritimt miljø og diverse arbeidsoppgaver fra oppdragsgivere Trappen har et samarbeid med.

 

  • Vi gir hjelp til praktiske formål som skole og arbeidstrening. Vi kan også være behjelpelige med å finne relevante kurs for elevene, dataopplæring, trening av sosiale ferdigheter og motiveringssamtaler. Vi driver også med tilrettelegging og oppfølging av fritidsaktiviteter og yrkesrettet aktivitet.

 

  • Trappen Motiveringssenter er hovedkoordinator for Idrett Mot Rus i Hordaland. Både vi og elevene vil derfor bruke mye tid på å planlegge og gjennomføre ulike arrangementer. Vi mener at fysisk aktivitet i stor grad henger sammen med psykiske velvære, idrett lager en god sosial møteplass.

 

Trappen motiveringssenter kan vi være behjelpelige med oppstart i ettervernsgrupper, selvhjelpsgrupper, NA, Lisa gruppen, hobbygrupper, aktivitetsgrupper og musikkgrupper.

 

Vi har mange varierte treningstilbud og legger opp aktiviteter etter hver enkelt elev sine ønsker og interesser. Vi har blant annet avtale med Elixia treningssenter på Laksevåg og Bergen styrkeløftklubb i Haukelandshallen. Trappen har også fått en fiskeskøyte som blir en del av aktivitetene. Utover dette har vi muligheter for aktiviteter som slalåm, turer, padling i kano, klatring, dykking og seiling. Vi arrangerer fotballturnering i helger, helgeturer som for eksempel hyttetur til Kvamskogen, telttur i fjellet og rafteturer til Voss.

 

Trappen har treningskontakter som har fullført treningskontaktkurs gjennom Hordaland idrettskrets som er med elevene på alle aktivitetene.

 

Vi er tilgjengelige på Trappen sine lokaler alle hverdager fra kl. 09.00 til 15.00. Vi har også tilbud om aktiviteter enkelte kvelder.

 

mail:trappen@trappenmotivering.no

 

Vil du være med og støtte Trappen Motiveringssenter og Idrett Mot Rus?

Si du vil støtte Trappen Motiveringssenter neste gang du leverer til Norsk Tipping.

org. nr. 986651977

Blaha © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

trappenmotivering.no