Trappen Motiveringssenter

Idrett som brobygger på vei tilbake til samfunnet
Støtt oss her

Om oss

Vi bruker idretten som brobygger på vei tilbake til samfunnet, ved å synliggjøre rusmiddelbrukeren som en ressurs for seg selv og deres lokalmiljø.

Trappen motiveringssenter er en frivillig, uavhengig og ideell organisasjon opprettet i 2004.
Vi gir aktivitetstilbud og arbeidstrening til personer med problemfylt forhold til bruk av rusmidler. Trappen motiveringssenter er også registrert som idrettslag, og er hovedkoordinator for Idrett Mot Rus i Bergen. Essensen er å være et trygt mellomtrinn mellom rusbehandling eller fengselsopphold og recovery fra rusproblematikk og kriminalitet. Tilbudet er innrettet mot å forhindre tilbakefall til rusmiddelbruk og kriminalitet, og bistå elevene med rusmestring, annen symptommestring og livsmestring. Trappen motiveringssenter har en recoveryorientert tilnærming i arbeidet. Med fokus på elevenes ressurser, mål, og hva de ønsker å få ut av tiden ved Trappen motiveringssenter. I tillegg til hvilken bistand de ønsker for å komme seg videre.

Det overordnete formålet med tilbudet og arbeidet ved Trappen motiveringssenter er:

  • Mestring av rusmiddelproblemer
  • Mestring av dagliglivets utfordringer
  • Etablere et rusfritt nettverk
  • Fritidsaktiviteter
  • Arbeidsrettet/Yrkesrettet aktivitet

Besøk oss

Trappen Motiveringssenter

Holbergsallmenning 7a, 5005 Bergen