Prosjekt rusfri

Trappen motiveringssenter
Støtt oss her

Prosjekt rusfri

Prosjekt Rusfri er Trappen motiveringssenter sitt fase 2 tiltak. Det er et tilbud til elever som ønsker å gjennomføre et tre måneds program med mål om å leve et rusfritt liv. Prosjekt Rusfri har gruppeinntak med fire elever i hver gruppe. Gruppene er kjønnsspesifikke. Prosjektet har sin base på Trappen motiveringssenter sitt kontor i Holdbergsallmenningen 7 a.

Programmet er basert på følgende elementer:

  • Rusprogrammet – gruppesamtaler og individuelle samtaler. Deltakerne arbeider seg gjennom ulike oppgaver og tema, som rusens funksjon/innsikt i egen rusmiddelproblematikk, mestringssområder og utfordringer, ressurser og behov m. m
  • Fysisk trening: styrke, utholdenhet, kondisjon, spenst og balanse. Allsidig trening som både utfordrer og er helsefrembringende.
  • Yoga, pusteøvelser, avspenning og meditasjon. Fokus på mindfulness/tilstedeværelse.
  • Uteaktivitet: fjellturer, skogvandring, grilling, bading.
  • Ernæring og kosthold, felles frokost og lunsj
  • Sauna – utrensing og avspenning.

Besøk oss

Trappen Motiveringssenter

Holbergsallmenning 7a, 5005 Bergen