Hva vi gjør

Trappen motiveringssenter er en frivillig organisasjon for rusavhengige som har vært i behandling eller fengsel, og som må følges opp samme dag de er tilbake i Bergen

På Trappen blir elevene fulgt opp med tanke på å arbeide seg ”tilbake til livet”. Vi har unike muligheter til å lage individuelt tilpassede tiltak og aktiviteter tilpasset elevens ønsker og behov. Vi kan tilby ulik form for arbeidstrening som f. eks rehabilitering av hus, arbeid i maritimt miljø og diverse arbeidsoppgaver fra oppdragsgivere Trappen har et samarbeid med.

Vi gir hjelp til praktiske formål som skole og arbeidstrening. Vi kan også være behjelpelige med å finne relevante kurs for elevene, dataopplæring, trening av sosiale ferdigheter og motiveringssamtaler. Vi driver også med tilrettelegging og oppfølging av fritidsaktiviteter og yrkesrettet aktivitet.

Trappen Motiveringssenter er hovedkoordinator for Idrett Mot Rus i Hordaland. Både vi og elevene vil derfor bruke mye tid på å planlegge og gjennomføre ulike arrangementer. Vi mener at fysisk aktivitet i stor grad henger sammen med psykiske velvære, idrett lager en god sosial møteplass.

Besøk oss

Trappen Motiveringssenter

Holbergsallmenning 7a, 5005 Bergen