Trappen Maritime

Trappen Maritime holder til på Kystkultursenteret ved Sandvikstorget
Støtt oss her

Trappen maritime

Trappen Maritime holder til på Kystkultursenteret ved Sandvikstorget. Der tilbyr vi aktiviteter knyttet til båtliv noen timer i uken for elever som ønsker det.

Prosjekt MAFA: Maritim arbeidstrening, felleskap og aktivisering retter seg mot personer som pga. rusmiddelbruk og kriminell bakgrunn står langt fra arbeidslivet. Inkludert personer med liten eller ingen tidligere tilknytning til arbeidslivet. Hovedmålet med prosjektet er å bidra til arbeidsrettet aktivitet og samfunnsinkludering. Gjennom prosjektet vil deltakerne få mulighet til å prøve ut egen fungering og mestring både i forhold til å leve en strukturert hverdag, sosialisere seg, og prøve ut ulike arbeidsoppgaver, i et inkluderende, romslig, trygt og mangfoldig miljø.

Deltakerne tilbys aktivisering og arbeidstrening innen følgende områder:
1. Rydding og fjerning av plast og søppel fra havet/strender
2. Maritimt arbeid inkludert oppussing, vedlikehold, rehabilitering og drift/kjøring av båter
3. Oppussing og rehabiliteringsprosjekter i samarbeid med Kystkultursenteret og Museum Vest.

Vi holder til ved Kystkultursenteret, Sandviksbodene 15 -17 (Trappen Maritime) og har åpent mandag – fredag 0900 – 1500. Det er mulighet for å delta i prosjektet full tid, eller deltid ut fra den enkeltes behov. Brukere som ønsker å delta i prosjektet kan ta kontakt uten henvisning.

For mer informasjon ta kontakt med Prosjekt/daglig ansvarlig for Trappen Maritime Franz Roger Blaha tlf: 992 91 029 – trappen@trappenmotivering.no; eller kontaktperson Monica Folkestad Blaha; 974 03 106.

Besøk oss

Trappen Motiveringssenter

Holbergsallmenning 7a, 5005 Bergen