Aktivitet Rebekka


 

Vårt prosjekt er tilgjengelig for alle innenfor Bergen, Hordaland kommune. Sandviksboder Kystkultursenter har tilhodssted i Sandviken, Bergen. Gruppen vår er tidligere rusmiddelavhengige som er ferdig sonet i fengsel eller ferdig i behandling.

Prosjektet gjennomføres for elevene, dette for å bedre deres livskvalitet, selvfølelse, sosiale egenskaper og egen verdi. Resultatet vil bli bra for elevene selv. Dette fordi elevene på sikt vil komme tilbake til arbeidslivet. Det medfører høyere inntekt for elevene, de trenger da mindre hjelp fra kommune og stat og ikke minst småkriminalitet på hver enkelt vil forsvinne.

Gruppen vår består av 5-10 elever, hvor alle er tidligere rusmiddelavhengige som er ferdig sonet i fengsel eller ferdig i behandling.

  • Nytteverdien i prosjektet er for elevene, familiene rundt og for samfunnet ellers.
  • Aldersgruppe fra 16 – 55 år.
  • Målgruppen hører alle til i Bergen, Hordaland Fylke.
  • Størrelse på målgruppen er 10-15 personer.
  • Nytteverdien for prosjektet gjelder for alle elevene.

Forutsetningen for å lykkes med gjennomføringen er at alle elevene er med og deltar i aktiviteter, kurs og arbeide tilrettelagt for prosjektet:

  • Dugnadsarbeid, som alle andre i fellesskapet, med rydding og forefallende arbeid på området.
  • Vedlikehold av båt.
  • Delta på kurs.

Mestring og motivasjon er hovedmålet for prosjektet og gjennomføringen er konstant, over flere år.

Frivillig ansvarlig for  gjennomføring av prosjektet fra Trappen Motiveringssenter;  Ressurser som er deltakere i prosjektet har forskjellig bakgrunn som bl.a -elekriker, -tømrer, -murer faget.

Aktivitet Rebekka er allerede satt i gang. 
Alle dager (7 dager uke).
Det blir ført timelister av frivillig ansvarlig. (viktig at arbeid og timer blir logget).
Beskrivelse av utførte arbeidsoppgaver.

Elevenes meninger fra Trappen Maritime.

“Det startet med at jeg ble tipset om Trappen Motiveringssenter fra tidligere elever som har hatt et godt utbytte av å være der. Når jeg tok kontakt med de så opplevde jeg en fin og god følelse, og måten jeg ble mottat på her var utrolig god. Trappen hadde prosjekter på gang og jeg var interessert i å høre mer om det. Jeg går på uføretrygd og ville ha noe mer meningsfult ut av hverdagen. Prosjektet Trappen Maritime på Sandviksbodene møtte jeg Ove, som er prosjektansvarlig for Trappen og ble veldig godt mottatt. Jeg startet å jobbe der ute dagen etterpå. Det som har vert utrolig godt for meg er fellesskapet, det å være sammen i det sosiale miljøet og alt av det som vi lærer der ute. De er flinke til å rettlede oss. Jeg får bruke min kompetanse fra tidligere arbeid og har fått en meningsfylt hverdag igjen. Som uføretrygdet følte jeg tidligere at dagene var vanskelige. Selv om jeg har gått på uføretrygd så har jeg hatt lyst å gjøre noe. På Trappen Maritime så får jeg det og har vokst veldig som person. Mestringsfølelesen, det å få jobbe med meg selv og det å kjenne seg fysisk sliten etter endt arbeidsdag, gir meg en god følelse og har et utrolig godt utbytte av denne terapeutiske arbeidstreningen på Trappen Maritime!”

-Bjørn

“Når jeg startet ute på Trappen Maritime så ble jeg så godt mottatt og ble inkludert i et fantastisk arbeidsmiljø. Det gir meg inspirasjon og glede i arbeidet som jeg er med å utføre.  Det inkluderende samarbeidet med kystmuseet  og de som jobber der er helt fantastisk. Personlig så har jeg fått arbeidsopgaver som gjør at jeg vokser som person og kan bruke min kompetanse som jeg har fra før. Trappen Maritime er et ståsted for meg til å jobbe videre med å finne troen på veien tilbake til arbeidslivet.”

-Erik

Sponsorer